Περιοχή Πελατών

Ποιοι άλλοι τύποι bulk sms υπάρχουν;


Ανάλογα με το σκοπό και το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε  υπάρχει ποικιλία όσον αφορά το είδος του bulk sms.
 
Η πλατφόρμα smsmarket.gr έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρει στον χρήστη τις παρακάτω επιπλέον μορφές bulk sms:
  • Για να απευθυνθούμε μεμονωμένα στον κάθε χρήστη υπάρχει η δυνατότητα αποστολής προσωποποιημένου (personalized) sms, συμπεριλαμβάνοντας στο κείμενο το όνομα, το επώνυμο ή άλλο στοιχείο που αφορά τον αποδέκτη.  Το προσωποποιημένο sms συμβάλλει στην 100% εξατομικευμένη (customized) επικοινωνία με τον παραλήπτη.
  • Για να πραγματοποιήσουμε μετρήσιμη sms campaign, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής κωδικοποιημένου sms, συμπεριλαμβάνοντας στο κείμενο μεταβλητή που είτε διαφοροποιείται ανά παραλήπτη είτε μπορεί να είναι μοναδική.


Το κωδικοποιημένο sms συμβάλλει στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών sms marketing.1.Ποια η διαφορά μεταξύ Μαζικής αποστολής & Αποστολής καμπάνιας?
2.Πού χρησιμοποιούνται τα ονόματα και οι μεταβλητές?
3.Γιατί smsmarket.gr ;
4.Πώς μπορώ να γνωρίζω το ποσοστό παράδοσης των μηνυμάτων sms στη λίστα επαφών μου;
5.Πώς μπορώ να προσθέσω χρήματα στο λογαριασμό μου για αποστολή μαζικών μηνυμάτων sms μέσω της υπηρεσίας smsmarket.gr ;
6.Τι είναι η υπηρεσία HLR Look Up – Έλεγχος φορητότητας;
7.Αν στη λίστα μου υπάρχουν διπλοεγγραφές επαφών θα χρεωθώ διπλά;
8.Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια λίστα παραληπτών για μαζική αποστολή sms;
10.Ποιο είναι το επιτρεπόμενο όριο χαρακτήρων για το κείμενο και τον αποστολέα του bulk sms;
11.Τι παραδείγματα χρήσης μαζικών αποστολών sms υπάρχουν
12.Ποιους τομείς μπορεί να εξυπηρετήσει το bulk sms σαν εργαλείο επικοινωνίας;
13.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα χρήσης των γραπτών μηνυμάτων sms ;
14.Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην πλατφόρμα smsmarket.gr ;
15.Τι είναι η πλατφόρμα smsmarket.gr ;
16.Τι είναι η μαζική αποστολή sms;
17.Τι είναι το bulk SMS ;