Περιοχή Πελατών

Τι είναι η υπηρεσία HLR Look Up – Έλεγχος φορητότητας;


Η υπηρεσία HLR Lοοk Up παρέχει τα εξής: 
  • Εξακρίβωση εγκυρότητας των αριθμών της λίστας επαφών σας
  • Εξακρίβωση πραγματικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας που ανήκει ένας αριθμός
  • Έλεγχος φορητότητας του αριθμού
Η υπηρεσία HLR Look Up είναι χρεώσιμη.
Βάσει των δυνατοτήτων που προσφέρει, συμβάλει σε ακριβές φιλτράρισμα των λιστών επαφών σας και ελαχιστοποιεί ενδεχόμενα κόστη μελλοντικών αποστολών sms.1.Ποια η διαφορά μεταξύ Μαζικής αποστολής & Αποστολής καμπάνιας?
2.Πού χρησιμοποιούνται τα ονόματα και οι μεταβλητές?
3.Γιατί smsmarket.gr ;
4.Πώς μπορώ να γνωρίζω το ποσοστό παράδοσης των μηνυμάτων sms στη λίστα επαφών μου;
5.Πώς μπορώ να προσθέσω χρήματα στο λογαριασμό μου για αποστολή μαζικών μηνυμάτων sms μέσω της υπηρεσίας smsmarket.gr ;
7.Αν στη λίστα μου υπάρχουν διπλοεγγραφές επαφών θα χρεωθώ διπλά;
8.Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια λίστα παραληπτών για μαζική αποστολή sms;
9.Ποιοι άλλοι τύποι bulk sms υπάρχουν;
10.Ποιο είναι το επιτρεπόμενο όριο χαρακτήρων για το κείμενο και τον αποστολέα του bulk sms;
11.Τι παραδείγματα χρήσης μαζικών αποστολών sms υπάρχουν
12.Ποιους τομείς μπορεί να εξυπηρετήσει το bulk sms σαν εργαλείο επικοινωνίας;
13.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα χρήσης των γραπτών μηνυμάτων sms ;
14.Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην πλατφόρμα smsmarket.gr ;
15.Τι είναι η πλατφόρμα smsmarket.gr ;
16.Τι είναι η μαζική αποστολή sms;
17.Τι είναι το bulk SMS ;