Περιοχή Πελατών

Γιατί smsmarket.gr ;


 • Δυνατότητα αποστολής προσωποποιημένων και κωδικοποιημένων SMS
 • Δυνατότητα προγραμματισμού αποστολής SMS καμπάνιας σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα
 • Έλεγχος περιόδου ισχύος παράδοσης
 • 48ωρη διάρκεια ισχύος παράδοσης
 • Επιτυχής παράδοση σε κινητά με φορητότητα
 • Δυνατότητα αποστολής sms σε εθνικά και διεθνή δίκτυα
 • Δυνατότητα πραγματοποίησης ελέγχου φορητότητας μέσω της υπηρεσίας HLR lookup και διασφάλιση
 • χρέωσης των SMS με βάσει το πραγματικό δίκτυο
 • Δυνατότητα αποθήκευσης οποιασδήποτε SMS καμπάνιας για εύκολη πρόσβαση και μελλοντική χρήση
 • Εγγυημένη παράδοση των bulk SMS
 • Διασφάλιση προστασίας δεδομένων
 • Ασφάλεια συναλλαγών
 • Online υποστήριξη από την ομάδα της The Smalls
 • Online πρόσβαση στην πλατφόρμα από οποιοδήποτε υπολογιστή
 • Αναλυτικές αναφορές παράδοσης για κάθε παραλήπτη και συνολική στατιστική ανάλυση για κάθε sms καμπάνια
 • Φιλικό περιβάλλον για κάθε χρήστη με απλοποιημένες διαδικασίες
 • Ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες


1.Ποια η διαφορά μεταξύ Μαζικής αποστολής & Αποστολής καμπάνιας?
2.Πού χρησιμοποιούνται τα ονόματα και οι μεταβλητές?
4.Πώς μπορώ να γνωρίζω το ποσοστό παράδοσης των μηνυμάτων sms στη λίστα επαφών μου;
5.Πώς μπορώ να προσθέσω χρήματα στο λογαριασμό μου για αποστολή μαζικών μηνυμάτων sms μέσω της υπηρεσίας smsmarket.gr ;
6.Τι είναι η υπηρεσία HLR Look Up – Έλεγχος φορητότητας;
7.Αν στη λίστα μου υπάρχουν διπλοεγγραφές επαφών θα χρεωθώ διπλά;
8.Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια λίστα παραληπτών για μαζική αποστολή sms;
9.Ποιοι άλλοι τύποι bulk sms υπάρχουν;
10.Ποιο είναι το επιτρεπόμενο όριο χαρακτήρων για το κείμενο και τον αποστολέα του bulk sms;
11.Τι παραδείγματα χρήσης μαζικών αποστολών sms υπάρχουν
12.Ποιους τομείς μπορεί να εξυπηρετήσει το bulk sms σαν εργαλείο επικοινωνίας;
13.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα χρήσης των γραπτών μηνυμάτων sms ;
14.Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην πλατφόρμα smsmarket.gr ;
15.Τι είναι η πλατφόρμα smsmarket.gr ;
16.Τι είναι η μαζική αποστολή sms;
17.Τι είναι το bulk SMS ;