Περιοχή Πελατών

Πώς μπορώ να προσθέσω χρήματα στο λογαριασμό μου για αποστολή μαζικών μηνυμάτων sms μέσω της υπηρεσίας smsmarket.gr ;


Μέσω της πλατφόρμας smsmarket.gr υπάρχουν οι εξής τρόποι για αγορά credits:

• Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
• Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας
• Πληρωμή μέσω Paypal

Η διάρκεια ισχύος του διαθέσιμου υπολοίπου είναι επ’ αόριστον χωρίς ημερομηνία λήξης. Επίσης σε συνέχεια της πληρωμής του ποσού στο λογαριασμό του, ο χρήστης λαμβάνει ηλεκτρονικά το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στα στοιχεία που έχει δηλώσει.1.Ποια η διαφορά μεταξύ Μαζικής αποστολής & Αποστολής καμπάνιας?
2.Πού χρησιμοποιούνται τα ονόματα και οι μεταβλητές?
3.Γιατί smsmarket.gr ;
4.Πώς μπορώ να γνωρίζω το ποσοστό παράδοσης των μηνυμάτων sms στη λίστα επαφών μου;
6.Τι είναι η υπηρεσία HLR Look Up – Έλεγχος φορητότητας;
7.Αν στη λίστα μου υπάρχουν διπλοεγγραφές επαφών θα χρεωθώ διπλά;
8.Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια λίστα παραληπτών για μαζική αποστολή sms;
9.Ποιοι άλλοι τύποι bulk sms υπάρχουν;
10.Ποιο είναι το επιτρεπόμενο όριο χαρακτήρων για το κείμενο και τον αποστολέα του bulk sms;
11.Τι παραδείγματα χρήσης μαζικών αποστολών sms υπάρχουν
12.Ποιους τομείς μπορεί να εξυπηρετήσει το bulk sms σαν εργαλείο επικοινωνίας;
13.Ποια είναι τα πλεονεκτήματα χρήσης των γραπτών μηνυμάτων sms ;
14.Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην πλατφόρμα smsmarket.gr ;
15.Τι είναι η πλατφόρμα smsmarket.gr ;
16.Τι είναι η μαζική αποστολή sms;
17.Τι είναι το bulk SMS ;